VÄSTERNORRLAND. Här ser ni en av landets dyraste ambulanser. De finns i Västernorrland i sex veckor och kostar cirka 2 000 000 kronor. Eller drygt 333 000 kronor i veckan om man så vill.