Ambulansområde Bohus Väst genomgår för närvarande stora organisatoriska förändringar. Arbetstiden förändras från 48 timmarsvecka till 36,20.