Extra ambulans till turistsäsongen

GOTLAND. I juli får Gotland en extra ”sommarambulans” för att möta det ökade behovet av vårdinsatser under den mest hektiska högsäsongen.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/06/22/gotland-far-en-extra-ambulans-till-turistsasongen/