SKARA. Trycket ökar på både ambulansen och akuten. För att stötta upp finns en enmansbemannad resurs i Skaraborg med bas i Skara