Ett historiskt steg för svensk sjö- och flygräddning

Två av de sju räddningshelikoptrar som Sjöfartsverket köpt från den engelsk-italienska helikoptertillverkaren AgustaWestland S.p.A har nu landat på svensk mark.

Läs mer: http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Ett-historiskt-steg-for-svensk-sjo--och-flygraddning/