TORSBY. En av länets 18 dygnsambulanser behöver sparas bort. Inom kort. Landstinget blickar mot en av de tre som finns i Torsby kommun.