LINKÖPING. SOS Alarms svarstider under natten när dubbelmordet i Ljungsbro begicks var för långa, enligt den utredning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjor