GÖTEBORG. Mitt under det akuta omhändertagandet så vaknar mannen upp ur sin medvetslöshet – och drar kniv mot ambulanspersonalen, det framgår ur en avvikelserapport skriven av en sjuksköterska vid akutsjukvården på Sahlgrenska.