DALARNA. Konkurrensverket vill att Marknadsdomstolen ändrar den friande domen av Räddningstjänsten Dala-Mitt, RDM.