SYDOST. Ett företags nedläggning på en ort kan sätta räddningstjänst ur spel. – Vi måste hela tiden jobba med rekryteringsfrågan. Det menar Sydöstra Skånes räddningschef Tom Setterwall som menar att en lösning är att kommunerna vid rekrytering till vissa tjänster kräver att kriterierna för deltidstjänstgöring som brandman uppfylls.