VÄXJÖ. De nedläggningshotade deltidsbrandkårerna i Ingelstad och Moheda ser ut att få vara kvar. 23 ansökningar och ett tiotal intresseanmälningar bedöms som tillräckligt för att klara bemanningen.