INRIKES / LYSSNA. Tillgång till ambulanshelikoptrar för att snabbt komma till rätt vård har stor betydelse för patienters överlevnad, enligt Centerpartiet.