ÅSELE. Räddningstjänsten i Åsele pekar på flera brister i räddningsarbetet vid dödsolyckan i Fredrika. Bland annat upplevdes larmet från SOS alarm som otydligt.