HÄSSLEHOLM. Räddningstjänsten har utökat med ett femte skift på sex brandmän. En viktig orsak till utökningen är bristen på deltidsbrandmän ute i orterna.