ÖSTERSUND. Tillgång till nya riktlinjer saknas i ambulanserna i Jämtland och ambulanssjuksköterskor kan inte läsa journaler när de är ute och jobbar. Två år får de vänta på ny utrustning.