TRELLEBORG. Ett Trygghetens hus med räddningstjänst, polis och socialtjänst. Den nya brandstationen i Trelleborg som planeras i norra delen av staden ska rymma betydligt mer än bara brandbilar.