Brandmannen: ”Självklart blir man förbannad”

UPPSALA. Stenkastning i Gottunda och Valsätra gör att räddningstjänsten ofta måste be polisen om hjälp för att inte riskera sin egen säkerhet. Och det försenar utryckningen vid bränder och olyckor.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/brandmannen-sjalvklart-blir-man-forbannad?cmpid=del%3Afb%3A20170928%3Abrandmannen-sjalvklart-blir-man-forbannad%3Anyh%3Alp