Brandmännen i uppror – hela styrkor har sagt upp sig

SVERIGE.  Missnöjet pyr bland landets deltidsbrandmän och på flera håll runt om i Sverige har flera av dem sagt upp sig i protest mot det nya kollektivavtalet som börjar gälla i maj.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/brandmannen-i-uppror-hela-styrkor-har-sagt-upp-sig