SVERIGE.  Missnöjet pyr bland landets deltidsbrandmän och på flera håll runt om i Sverige har flera av dem sagt upp sig i protest mot det nya kollektivavtalet som börjar gälla i maj.