GOTLAND. På grund av resursbrist inom ambulanssjukvården på Gotland fick en brandman ta över ratten och köra en ambulans till akuten.