Brandmän i fler tätorter ska åka på hjärtstopp

UPPSALA. Under hösten utökas ambulansens samarbete med Uppsala brandförsvar, som driver räddningstjänst i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Heltidsanställda brandmän kommer att rycka ut på hjärtstopp och ha möjlighet att utföra hjärt-lungräddning med defibrillering i de fall de kommer fram före ambulansen.

Läs mer: http://www.akademiska.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Raddningstjanstens-uppdrag-utokas-Brandman-i-fler-tatorter-ska-aka-pa-hjartstopp/#.UhS1DuJuZ74.twitter