UPPSALA. Under hösten utökas ambulansens samarbete med Uppsala brandförsvar, som driver räddningstjänst i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Heltidsanställda brandmän kommer att rycka ut på hjärtstopp och ha möjlighet att utföra hjärt-lungräddning med defibrillering i de fall de kommer fram före ambulansen.