Brandförman utslängd av chefen

VÄRMLAND. När deltidsförmannen Stefan Persson i Stöllet ville delta i ett möte för allmänheten på tisdagen, krävde räddningschefen att Stefan skulle lämna mötet.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/brandman-utslangd-av-chefen