TOMELILLA. Halkövning blev lite för bra. Brandbilen sladdade av banan och välte. Ingen skadades dock allvarligt