Nära familjemedlemmar till personer som drabbas av hjärtstopp får mindre posttraumatisk stress om de får vara med när ambulanspersonal gör hjärt-lungräddning, enligt en ny fransk studie i New England Journal of Medicine.