KARLSKRONA. Landstinget Blekinge blir av med den helikopter som använts till akuta sjukvårdstransporter i skärgården.