MARINBASEN. Vad händer när ett militärt fordon blir utsatt för ett attentat mitt bland civila fordon? Det var ett scenario som Försvarsmakten, genom hemvärnets 35:e bataljon ville pröva tillsammans med blåljusmyndigheterna i Kronobergs län.