Blåljusmyndigheter och Försvarsmakten övade tillsammans

MARINBASEN. Vad händer när ett militärt fordon blir utsatt för ett attentat mitt bland civila fordon? Det var ett scenario som Försvarsmakten, genom hemvärnets 35:e bataljon ville pröva tillsammans med blåljusmyndigheterna i Kronobergs län.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/10/viktiga-lardomar-dragna-nar-blaljusmyndigheter-och-forsvarsmakten-ovade-tillsammans/