FILIPSTAD. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansöker med stöd av kommunen om bygglov för en central återvinningsstation vid brandstationen i Filipstad. Bergslagens räddningstjänst säger nej eftersom de anser att verksamheten skulle försvåras betydligt. Dessutom har ambulansen planer att flytta dit med sin verksamhet.