Biogasfordon en förhöjd risk för räddningstjänst

MOTALA. Biogasfordon innebär en förhöjd risk, enligt räddningstjänsten. Därför vidtogs extra försiktighet i samband med veckans bussbrand i Motala. Men tillverkaren anser att säkerheten är hög

Läs mer: http://mvt.se/nyheter/?articleid=8231097