MOTALA. Biogasfordon innebär en förhöjd risk, enligt räddningstjänsten. Därför vidtogs extra försiktighet i samband med veckans bussbrand i Motala. Men tillverkaren anser att säkerheten är hög