HYLTE. 2012 har varit ett lugnt år för räddningstjänsten i Hylte kommun. Den regniga sommaren gav färre gräs- och skogsbränder och totalt sett har antalet larm minskat med en femtedel jämfört med förra året.