TRELLEBORG.  Sedan en akutambulans försvann från Trelleborg har insatstiderna i kommunen ökat med mer än en minut, Mediantiden för en akutinsats är numera 10.31 minuter jämfört med 9.12 minuter för ett år sedan.