Behöver fler helikoptrar

Sjöfartsverket behöver köpa nya helikoptrar för en halv miljard för att kunna hjälpa till med att släcka skogsbränder.

Läs mer: https://www.sjofartstidningen.se/behover-fler-helikoptrar/?utm_source=Sj%C3%B6fartstidningens+nyhetsbrev&utm_campaign=5f7e0f44ef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_08_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_eaa9b84478-5f7e0f44ef-49571577