VÄSTERNORRLAND / LYSSNA. I april införde Ambulanssjukvården i Sundsvall en så kallad bedömningsbil. Tanken med bilen är att den ska möta det ökade antalet ambulansskjutsar och att personalen ska guida patienter till rätt vård.