BLEKINGE. I januari JO-anmäldes Landstinget Blekinge för en tv-serieinspelning, men personal på sjukhuset tycker att tv-serien ändå fört något gott med sig.