Avvikelse – Ambulanstransport utan spineboard

GÄVLE. Tre patienter som var skadade och transporterades med ambulans i Hälsingland under en dag i juli fick förvärrade skador i ambulanstransporten, enligt en avvikelserapport till Landstinget Gävleborg.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/patienternas-skador-forvarrades-i-ambulansen