STOCKHOLM. INTERVJU. Att skapa dialog med ungdomarna lyftes fram som den bästa lösningen på problemet med ambulansattacker runt Järvafältet.