Arbetsmiljöproblem på ambulansen i Mora

MORA. Ambulansgaraget i Mora är relativt nybyggt. Men övriga lokaler för ambulanspersonalen har problem med ventilation, fukt och avgaser.
Nu måste landstinget åtgärda bristerna – eller böta 15 000 kronor.

Läs mer: http://www.dalademokraten.com/Mora/Arbetsmiljoproblem-pa-ambulansen-i-Mora-/