Arbetet går som på räls med nya brandbilen

BÅSTAD. Efter flera förseningar, en misslyckad besiktning och ett par veckors ångest är den på plats – brandbilen som ska jobba i tunnlarna vid en katastrof.

Läs mer: http://www.hd.se/lokalt/bastad/2015/09/16/arbetet-gar-som-pa-ralsmed-nya-brandbilen/