Antalet SOS Alarm-centraler riskerar att minska

KARLSTAD. SOS Alarms ledningscentral i Karlstad ligger i farozonen att flyttas till Örebro. Det kan bli följden om antalet larmcentraler i landet minskas från 15 till mellan fem och sju, som en stor utredning föreslagit. Flera remissinstanser är dock kritiska

Läs mer: http://www.vf.se/nyheter/karlstad/sos-alarm-riskerar-att-flyttas-till-orebro