KARLSTAD. SOS Alarms ledningscentral i Karlstad ligger i farozonen att flyttas till Örebro. Det kan bli följden om antalet larmcentraler i landet minskas från 15 till mellan fem och sju, som en stor utredning föreslagit. Flera remissinstanser är dock kritiska