Ännu oklart om ambulansdirigeringen på Gotland

VISBY. Det är ännu inte klart vem som ska driva ambulansdirigeringen på Gotland efter den 19 juni.

Läs mer: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8584731