REGION HALLAND. Missnöjet gror bland ambulanspersonalen i länet efter att scheman gjorts om och resulterat i fler arbetspass. Det är den andra organisationsförändringen för personalen på kort tid. Ett 15-tal i personalen är nu på väg att söka andra jobb