Ändrade rutiner och utbildning hos ambulansen

SKARABORG. Ambulanspersonal på Skaraborgs sjukhus har upplevt hot då de ryckt ut till asylboenden. – Rutiner har ändrats och personalen har utbildats, säger verksamhetschefen Hans Halén.

Läs mer: http://sla.se/skaraborg/2016/05/20/medarbetare-har-upplevt-hot