SKÅNE. Sedan två år saknas navigationssystem i ambulanserna. Chefen på Region Skåne tycker att papperskartor räcker. Även turistkartor är bra. – Där kan personalen själv rita in nya gator, säger Poul Kongstad.