GOTLAND. Upphandlingen omfattar ett kontraktsvärde på cirka 200 miljoner kronor. Avtalet ska ska börja löpa från 2015 och fem år framåt, med förlängning ett plus ett år