SKÅNE. Det börjar bli aktuellt med en ny ambulansupphandling för Region Skåne. Verksamheten kommer att skötas dels av entreprenör, dels i egen regi.