HÖRBY. Ingemar Nilsson, direktör på Regionservice, beklagar cancerfallen. Han ser allvarligt på att många ambulanssjukvårdare har blivit sjuka och kan inte garantera att något liknande inte kommer hända i framtiden.