KOMMUNAL. – Vi menar att arbetsmiljöverket bör ägna särskild uppmärksamhet åt situationen i ambulanssjukvården. Landsting och företag kan också räkna med att vi från fackligt håll kommer vara betydligt tuffare så länge medlemmarnas vardag ser ut som den gör nu, så skriver Kommunals Östs ordförande Maj Karlsson tillsammans med Annelie Nordström i en debattartikel.