Hälften av alla ambulansstationer i landet når inte sina mål vid akutlarm. De flesta län har höjt sin målsättning mellan 2011 och 2012, men Västernorrland tillhör de som sänkt målen. Antingen handlar det då om mindre antal nådda personer, eller längre tid vid utryckning på akutlarm.