Ambulansresurserna används sällan eller aldrig på bästa sätt.

GÖTEBORG. Mest rött, lite gult, men aldrig grönt. Arbetsvillkoren i ambulansverksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhus befinner sig i en kritisk, röd zon. Sex av tio tycker att resurserna inte används på bästa sätt.

Läs mer: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2308356-arbetsvillkor-i-rod-zon