GÖTEBORG. Mest rött, lite gult, men aldrig grönt. Arbetsvillkoren i ambulansverksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhus befinner sig i en kritisk, röd zon. Sex av tio tycker att resurserna inte används på bästa sätt.