SÖDERTÄLJE. Ambulanspersonal i Stockholm utsätts återkommande för hot och våld. För att förebygga liknande händelser i Södertälje vill Ung fritid starta ett projekt ihop med Falck ambulans.