REGION GÄVLEBORG. Ambulanspersonal i Gävleborg har tagit fram egna sparförslag för att slippa den omdiskuterade jourtjänstgöringen. Bland annat föreslår man att antalet chefer ska minskas och att man ska jobba fler 24-timmarspass.