REGION SKÅNE. Larmet om det medvetslösa barnet med kramper gick ut som ett prio 1-larm. Men ambulansen som fick larmet kunde inte rycka ut – eftersom personalen redan hade gått hem trots att arbetspasset inte var slut. – Det blev en fördröjning på grund av detta, säger Poul Kongstad, regional verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Skåne.